Com funciona?

Com funcionen les sessions?

El mètode de treball que se segueix a la consulta consisteix en quatre fases: avaluació, explicació d'hipòtesis, tractament i seguiment, les quals es detallen tot seguit:

Avaluació

És el primer pas de la teràpia i consisteix en recabar informació sobre el problema que preocupa al pacient. aquesta recopilació d'informació es realitza a través d'una entrevista, qüestionaris, test i registres, els quals ajuden al psicòleg a coneixer el seu pacient i a entendre millor allò que el preocupa. Aquesta primera fase sol abastar entre una i dues sessions.

Explicació d'hipòtesis

Consisteix en explicar-li al pacient detalladament l'origen, el desenvolupament i el mantenimient del seu problema perquè comprengui com ha arribat al punt en el qual actualment es troba, juntament amb l'explicació del tractament que es durà a terme a la consulta. Aquesta fase dura una sessió.

Tractament 

És la fase de la teràpia en la qual el pacient porta a terme nous aprenentatges com l'autoconeixement, l'acceptació, el reforç de les pròpies capacitats, el desenvolupament de les diferents habilitats i estratègies ... desenvolupant així una nova manera d'actuar i pensar davant els conflictes, la qual ajuda a que el pacient resolgui el problema pel qual va acudir a teràpia. La fase de tractament és la que més temps requereix i les sesions depenen del tipus de problema que presenta el pacient, del temps que fa que el té instaurat en la seva vida i de les característiques propies de la persona. De mitjana una teràpia té una durada entre tres i sis mesos, podent variar.

Seguiment

Una vegada que el problema s'ha solucionat, comença la fase la qual consisteix en portar a terme varies sessions espaiades en el temps en les quals terapeuta i pacient es reuneixen per revisar que tot va bé. Aquestes sessions són molt importants per refrescar i reforzar el que s'ha après durant la teràpia, per tractar nous problemes que hagin pogut sorgir i per evitar futures recaigudes. La fase de seguiment consisteix entre tres i sis sessions que es realizen una vegada finalitzada la teràpia.